Raport Kasowy

Aplikacja przeznaczona do wspomagania pracy kasy – pozwala na rejestrowanie wpłat i wypłat gotówkowych (generując przy tym stosowne dokuemnty) oraz raportowanie.

Najważniejsze funkcje aplikacji:rk

  • Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówki.
  • Tworzenie raport kasowego.
  • Generowanie dokumentów KW i KP.
  • Lista kontrahentów.

Jeśli jesteś zainteresowany tą lub podobną aplikacją, prosimy o kontakt.

Zobacz też inne nasze aplikacje.

Comments are closed.