Tytan – grafik pracy kierowców

Tytan jest aplikacja przeznaczoną do tworzenia grafików pracy kierowców. Pomaga on nie tylko na etapie tworzenia grafiku na konkretny miesiąc, ale także w w trakcie jego trwania – podczas nanoszenia zmian.

Najważniejsze funkcje aplikacji:tytan

 • Różne widoki grafików (miesięczny, dzienny, dla pracownika, dla linii). Wszystkie widoki można drukować.
 • Automatyczne generowanie grafików pracy, z uwzględnieniem przepisów kodeksu pracy. Grafiki są generowane w ten sposób, aby pracownicy wyrabiali minimalną ilość nadgodzin. Jednocześnie program tak ustala grafik, aby był jak najmniej uciążliwy dla pracownika. W procesie tym program bierze pod uwagę specyficzny dla każdego miesiąca układ linii. Wygenerowanie grafiku dla 70 linii i 100 pracowników na cały miesiąc trwa ok. 20 minut. Na ręczne poprawki (np. naniesienie urlopów) potrzeba dodatkowo ok. godziny. Oznacza to, że kompletny miesięczny grafik, można wygenerować w 1,5 godziny!
 • Różne możliwości weryfikacji grafiku, m. in. sprawdzanie, czy wszystkie linie w danym dniu są obsadzone.
 • Bardzo łatwe w obsłudze możliwości wprowadzania zmian w grafiku. Program pomaga użytkownikom w tym procesie – np. nie pozwala na dodanie do grafiku linii, która nie jest zaplanowana do pracy w danym dniu.
 • Opcje personalizacji wyglądu grafiku
 • Możliwość ustawienia dni, w których linie mają kursować w ruchu świątecznym/sobotnim. Dla takich dni ustalany jest inny zestaw linii.
 • Podział grafiku na bazowy (do celów księgowych) i roboczy (w którym nanoszone są urlopy i ostateczne poprawki). Umożliwia to wyliczeni rzeczywistej ilości wykorzystanych urlopów
 • Automatyczne uzupełnienia braków w grafiku (spowodowanych urlopami) z rezerw
 • Automatyczne nanoszenie urlopów (z wcześniej ustalonych wpisów w bazie) lub ręczne
 • Automatyczne nanoszenie rezerw dla pracowników, którzy w danym grafiku nie wypracowują pełnych godzin
 • Zestaw 9 dodatkowych wydruków, które pozwolą kontrolować różne aspekty pracy (m. in. wykorzystane urlopy, czy przepracowane godziny)
 • Baza danych pracowników
 • Baza danych linii (uwzględniająca linie okolicznościowe czy sobotnie/świąteczne). Program pozwala określić w jakich godzinach linia kursuje na zmianie rannej, a w jakich na zmianie popołudniowej. Te informacje są brane pod uwagę przy generowaniu grafiku.
 • Możliwe jest ustalenie linii/pracowników, dla których program nie będzie automatycznie generował grafiku. Umożliwia to ręczne nanoszenie pewnych informacji na grafiku w pewnych wyjątkowych przypadkach.
 • Możliwość podzielenia pracowników w pary. Powoduje to obsadzanie odpowiednich pracowników na zmianach rannych/popołudniowych na tej samej linii
 • Możliwość przydzielenia konkretnych pracowników do pracy na konkretnych liniach
 • Możliwość ustalenia różnych rodzajów rezerw
 • Panel zarządzania urlopami, umożliwiający podgląd wykorzystanych urlopów przez pracowników

Jeśli jesteś zainteresowany tą lub podobną aplikacją, prosimy o kontakt.

Zobacz też inne nasze aplikacje.

Comments are closed.